Algemeen zorgaanbod

Hieronder vindt u gegevens van instellingen die zorg kunnen bieden en Rhenen en in de regio.


 • De Oranjeschelp zorg
  www.oranjeschelp.nl

 • De Rupsjes
  Peutergroep voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  Onderdeel van Reinaerde

 • Vitras (Maatschappelijk werk) RHENEN
  Gezondheidscentrum
  Nieuwe Veenendaalseweg 51
  3911 ME Rhenen
  www.vitras.nl
  (0900) 821 238: voor het maken van afspraken (9.00-17.00u)
  (0317) 613 366 (kantoor Rhenen)
  Hulpverlening aan kinderen en volwassenen;
  Opvoedingsadviezen aan ouders van kinderen en jeugdigen vanaf 4 jaar

 • Vitras (Maatschappelijk werk) ELST
  Tabaksweg 22 a
  Multi Functioneel Gebouw
  3921 CM Elst (aanwezig dinsdag en vrijdag)
  0900-8212382

 • GGD regio Utrecht
  Locatie Veenendaal
  De Twijn
  Verlaat 20E
  3901 RG Veenendaal 
  030-608 60 86 
  info@ggdru.nl & www.ggdru.nl

 • MEE (Utrecht, Gooi en Vecht)
  Berkenweg 7
  3818 LA Amersfoort  
  (0900) 633 63 63
  www.mee-ugv.nl
  ondersteuning bij zorg met een beperking

   
 • Zideris, eigenzinnige zorg
  Cuneraweg 12
  3911 RN Rhenen
  088 - 513 25 32
  Ondersteuning bij mensen met een beperking in Rhenen

 • Buro Slachtofferhulp
  (0900) 01 01
  www.slachtofferhulp.nl
  Helpt slachtoffers van misdrijven en ongevallen

 • Stichting Korrelatie
  (0900) 14 50 (werkdagen 9.00-17.00u)
  Vraag@korrelatie.nl
  Hulp en advies op psychologisch en psycho-sociaal gebied

 • Elios regio midden
  Trinterweg 23
  3821 AP Amersfoort
  (033) 457 17 17
  www.elios.nl
  christelijke hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen

 • Youké
  Buurtlaan Oost 62
  Postbus 548
  3900 AM Veenendaal
  0318-524041
  www.youkejeugd.nl
  Youké is een echte specialist in opgroeien, ook bij meervoudige psychiatrische, sociale en/of medische hulpvragen Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen. Ieder mens is oké. Met een uniek talent, (culturele) achtergrond en eigen netwerk.

 •  Indigo
  Nicolaaskerkhof 12
  3512 XC Utrecht
  (030) 230 85 10
  Indigo biedt mentale ondersteuning, direct en dichtbij. Wilt u snel aan de slag met  problemen van u of uw kind, dan kun u bij hen terecht. Indigo is optimistisch en gelooft dat als u er op tijd bij bent, u zelf veel kunt doen om weer grip op uw leven te krijgen. Zo voorkomt u dat problemen steeds erger worden. Indigo helpt u uw problemen zélf aan te pakken.
  Meer informatie vindt u op de website /www.indigo.nl

 •  NOAGG junior
  Kaap Hoorndreef 48
  3563 AV Utrecht
  (030) 310 32 20
  NOAGG junior heeft als doelstelling om kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 18 jaar met psychische problemen, hulp te bieden. NOAGG junior onderscheidt zich van andere hulpverleningsinstanties doordat er rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de kinderen en jongeren en doordat de behandelaars meestal dezelfde culturele achtergrond hebben als de cliënten.
  Meer informatie vindt u op de website www.noagg.nl/noaggjunior

 • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht
  Nijenoord 2-4
  3552 AS Utrecht
  0900-123 12 30

 • Bureau Jeugdzorg Utrecht
  Centrale Aanmelding
  0900-400 55 55
  Postbus 15010
  3501 BA Utrecht
  aanmelding@bjzutrecht.nl
  www.bjzutrecht.nl
  Voor spoedeisende zorg 24 per dag telefonisch bereikbaar

 • Raad voor Rechtsbijstand
  Online echtscheidings- en ouderschapsplan
  Website waar kinderen en jongeren die te maken krijgen met een scheiding van de ouders terecht kunnen voor vragen en informatie
  www.ouders-uit-elkaar.nl

Mocht u als bezoeker van deze site onvolledige/onjuiste gegevens opmerken dan kunt u dit mailen naar: info@cjgrhenen.nl
Daarvoor hartelijk dank voor de medewerking.